HondaJet เครื่องบินลำแรกของบริษัท Honda

บริษัท Honda ได้ทดสอบเครื่องบิน HondaJet ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกผลิตขื้นเพื่อจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2007 และได้พัฒนาเครื่องบิน Jet มาอย่างต่อเนื่อง ในการทดสอบเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ทีมงานพัฒนาได้ทดสอบการบินเป็นเวลา 84 นาที ในระดับความสูง 4.72 กิโลเมตร ความเร็ว 644.50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เครื่องบินรุ่นนี้มีลักษณะพิเศษคือ การวางเครื่องยนต์เหนือปีก (Over The Wing Engine Mount – OTWEM) ส่วนสมรรถนะอื่น ๆ นั้นประกอบด้วยการบินด้วยความเร็วสูงสุด 777 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีเพดานบินสูงสุด 13 กิโลเมตร มีพิสัยการบิน 2184 กิโลเมตร

คลิปแนะนำเครื่องบิน HondaJet

ที่มาของข้อมูล
HondaJet, jusci.net

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *