ภาพพื้นผิวดาวเคราะห์น้อย 162173 Ryugu ถ่ายโดยหุ่นยนต์ ROVER-1A และ ROVER-1B

ภาพพื้นผิวดาวเคราะห์น้อย 162173 Ryugu ถ่ายโดยหุ่นยนต์ ROVER-1A และ ROVER-1B

ภาพพื้นผิวดาวเคราะห์น้อย 162173 Ryugu ถ่ายโดยหุ่นยนต์ ROVER-1A และ ROVER-1B

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *