แอพพลิเคชั่น GrabBike (Win) เรียกวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยบ้านคุณ

Grab เปิดบริการใหม่ GrabBike (Win) ฟีเจอร์ใหม่สำหรับเรียกใช้บริการมอไซต์ ก่อนหน้านี้บริการ GrabBike ประสบกับปัญหาวิ่งทับซ้อนกับวินมอไซต์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้บริษัทหยุดให้บริการ GrabBike นำมาสู่การพัฒนาบริการ ​GrabBike GrabBike (Win) ที่เป็นมิตรและไม่เป็นปัญหากับวินมอไซต์ ช่วยเพิ่มความสะดวกและกลุ่มลูกค้าให้กับวินมอไซต์ ในช่วงแรกนั้นบริการ GrabBike (Win) จะทดลองให้บริการในพื้นที่เขตดินแดงของกรุงเทพมหานครและทยอยเปิดให้บริการในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

เมื่อผู้ใช้เรียกมอไซต์ผ่าน GrabBike (Win) วินมอไซต์จะวิ่งมารับภายใน 10 นาที โดยมีอัตราค่าบริการที่แน่นอนเป็นธรรม รวมไปถึงการรับประกันอุบัติเหตุสูงสุด 600,000 บาทต่อกรณี อีกทั้งผู้ให้บริการทุกท่านเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างและลงทะเบียนถูกต้องกับกรมขนส่งทางบก อีกทั้งมีระบบติดตามแบบ real-time ผ่านในแอพพลิเคชั่น

ที่มาของข้อมูล
grab.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *