ทดลองเดินขึ้นภูเขาไฟฟูจิผ่านทาง Google Streel View

Google Streel View บริการแผนที่เสมือนจริงของ Google ที่ได้เข้าไปถ่ายภาพในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ล่าสุดได้เปิดตัวเเผนที่บนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นมีความสูงถึง 3,776 เมตรและได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก

การเข้าไปถ่ายภาพแผ่นที่ภูเขาไฟฟูจิในครั้งนี้ทาง Google ได้ใช้วิธีการติดกล้องไว้กับตัวนักถ่ายภาพและดินเท้าขึ้นไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวขึ้นสู่ยอดของภูเขาไฟฟูจิ โดยกล้องจะถ่ายภาพรอบตัวนักถ่ายภาพแบบอัตโนมัติ

ภาพ Google Streel View ภูเขาไฟฟูจิ

* ตัวอย่างด้านล่างนี้ได้มายากมากเพราะความเร็วเน็ทที่ห้องพักผมช้ามาก ๆ ต้องรอโหลดหน้า Page เป็นชั่วโมงเพื่อคัดลอกโค้ดออกมา


View Larger Map

ที่มาของข้อมูล
Google-latlong.blogspot.co.uk

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *