(ภาพเหตการณ์จริง) นีล อาร์มสตรองขณะอยู่บนยาน Gemini 8 หลังเดินทางกลับโลก

(ภาพเหตการณ์จริง) นีล อาร์มสตรองขณะอยู่บนยาน Gemini 8 หลังเดินทางกลับโลก

(ภาพเหตการณ์จริง) นีล อาร์มสตรองขณะอยู่บนยาน Gemini 8 หลังเดินทางกลับโลก

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *