Cyberpunk, death and rebirth

Cyberpunk คืออะไร วันนี้เราจะมาอธิบายความหมายกัน

Cyberpunk คือไซไฟสาขาย่อยประเภทหนึ่ง ที่เกิดขึ้นหลังยุค Modern ซึ่งเน้นโฟกัสไปที่ความทันสมัยด้านเทคโนโลยี (Information Technology และ Cybernetic) กับความเสื่อมโทรมของสังคมและผู้คน

เนื้อเรื่องของแนว Cyberpunk โดยมากจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่าง Hacker, Artificial Intelligent (ปัญญาประดิษฐ์), Cyber Space (Virtual Reality) และ Mega Corporation ช่วงเวลาในเรื่องจะอยู่ในอนาคตที่ไม่ไกลจากปัจจุบันมากนัก และจะเป็นอนาคตในยุคหลังโลกล่มสลายหรือเสื่อมโทรมจากอุตสาหกรรม ซึ่งโทนจะออกเป็น Film Noir หน่อยๆ

หนังและหนังสือที่พอจะเอามาเป็นตัวอย่างก็เช่น RoboCop Trilogy, William Gibson’s Neuromancer, Johnny Mnemonic, Terminator

ในหนังที่ว่ามาทั้งหมด บางเรื่องไม่ได้เข้า Theme เรื่อง Mega Corporation จริงๆแล้วคำนี้สามารถตีความได้หลายอย่าง Mega Corporation หมายถึงการที่โลกหรือพื้นที่ในเรื่องถูกควบคุมโดยอำนาจบริษัท หรืออำนาจอะไรก็แล้วแต่โดยเบ็ดเสร็จเหนือรัฐบาลกลาง หรืออาจไม่มีรัฐบาลหลงเหลืออยู่เลยก็ได้ Concept นี้สามารถนำไปใช้กับการที่โลกถูกควบคุมโดยเครื่องจักรแบบในคนเหล็กก็ได้เช่น กัน

Cyberpunk เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วงยุค 70 ปลายๆเป็นต้นมา โดยมีพัฒนามาจากช่วงหลังสงครามเย็น ประมาณช่วง 80 ที่เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เริ่มพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทำให้แนวคิดเติบโตเต็มที่และเป็นต้นทางของความคิดที่ว่าวันนึงมนุษย์จะ สามารถรวมกับเครื่องจักรได้ ส่วนด้านบริษัทยึดครองโลกก็เป็นผลมาจากการเติบโตของบริษัทข้ามชาติ ที่ดูเหมือนจะสามารถยึดครองประเทศต่างๆได้ โดยใช้เศรษฐกิจนำหน้าการเมือง ทำให้รัฐบาลดูอ่อนเปลี้ยไปโดยปริยาย ซึ่งหนังในยุค 80-90 จะพูดถึง Mega Corporation ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นซะเป็นส่วนใหญ่ (เนื่องจากตอนนั้นญี่ปุ่นรุกรานตลาดอเมริกาด้วยสินค้าต่างๆมากมาย จนทำให้สินค้าอเมริกาเสีย Self กันไปนานเลย)

Cyberpunk สิ้นยุคของมันไปในปลาย 90 เนื่องจากแนวคิดต่างๆเริ่มดูเก่า ล้าสมัยและไม่มีทีท่าว่าจะเป็นจริงได้ในเร็ววัน ปัจจุบัน Cyberpunk กำลังกลับมา และเริ่มมีการเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation