Claire Lomas ผู้พิการคนแรกของโลกที่วิ่งมาราธอนสำเร็จด้วยการสวมชุดหุ่นยนต์ ReWalk Robotic Suit

Claire Lomas ผู้พิการคนแรกของโลกที่วิ่งมาราธอนสำเร็จด้วยการสวมชุดหุ่นยนต์ ReWalk Robotic Suit ในรายการ Virgin London Marathon ใช้เวลาทั้งหมด 17 วันจึงเข้าสู่เส้นชัย สาเหตุที่ทำให้ Claire Lomas กลายเป็นผู้พิการเกิดจากอุบัติเหตุจากการขี่ม้าเมื่อปี 2007 เธอได้รับเกียรติให้เป็นผู้จุดไฟคบเพลิงในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกที่ลอนดอนในปี 2012 นอกจากการวิ่งแล้ว Claire Lomas ยังทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปั่นจักรยาน ขับมอเตอร์ไซ เพื่อรณรงค์ช่วยเหลือผู้พิการและไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใด ๆ

ReWalk Robotics บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับผู้พิการ

Rewalk Robotics บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์การแพทย์จากสหรัฐอเมริกาและเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยการเดินให้กับผู้พิการ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้พิการแขนขาโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้าช่วยเหลือ เทคโนโลยีของบริษัทมีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำในตลาดหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการ ช่วยให้ผู้พิการใช้ชีวิตได้ในสังคมลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่น

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาระบบหุ่นยนต์ออกเป็นสองประเภท คือ หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการดำรงชีวิตประจำวันและหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้ฟื้นฟูร่างกาย ชุดหุ่นยนต์ ReWalk Robotic Suit แบ่งออกเป็นสองรุ่นด้วยกันประกอบด้วย ReWalk™ Personal 6.0 และ ReWalk™ Rehabilitation ปัจจุบันบริษัทเปิดให้บริการและมีครีนิคให้คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน ชุดหุ่นยนต์ ReWalk Robotic Suit ในหลายประเทศทั่วโลกและกำลังมีแผนเปิดให้บริการในประเทศจีน ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถกลับมาเดินได้ในระดับที่ช่วยเหลือตัวเองได้

คลิปวีดีโอ Claire Lomas ผู้พิการที่หัวใจไม่เคยยอมแพ้

ที่มาของข้อมูล
rewalk.com, digitaltrends.com, en.wikipedia.org/wiki/Claire_Lomas

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *