นักบินอวกาศหญิง Christina Koch สร้างสถิติเป็นนักบินอวกาศหญิงที่ปฏิบัติภารกิจบนอวกาศยาวนานมากที่สุด

นักบินอวกาศหญิง Christina Koch สร้างสถิติเป็นนักบินอวกาศหญิงที่ปฏิบัติภารกิจบนอวกาศยาวนานมากที่สุดกว่า 290 วัน ในภารกิจเดียวทำลายสถิติของนักบินอวกาศหญิง Peggy Whitson ที่เคยทำเอาไว้ 289 วันในภารกิจอวกาศเมื่อปี 2017 นอกจากนี้เมื่อนักบินอวกาศหญิง Christina Koch สิ้นสุดภารกิจในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 จะมีสถิติปฏิบัติภารกิจบนอวกาศในภารกิจเดียวมากกว่า 300 วัน

นักบินอวกาศหญิง Christina Koch ชาวสหรัฐอเมริกาปัจจุบันอายุ 40 ปี เข้าร่วมเป็นนักบินอวกาศกับองค์การนาซาเมื่อปี 2013 เคยถูกส่งขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนอวกาศ 3 ครั้ง ในภารกิจ Expedition 59 , Expedition 60 และภารกิจอวกาศล่าสุด Expedition 61 การเดินทางขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2019 พร้อมนักบินอวกาศรัสเซีย Alexsey Ovchinin และนักบินอวกาศสหรัฐอเมริกา Nick Hague โดยยานอวกาศรัสเซียในภารกิจ Soyuz MS-12

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า Christina Koch จึงปฏิบัติหน้าที่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ในตำแหน่งวิศวกรการบิน (Flight Engineer) เป็นผู้หญิงแกร่งและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถเคยทำการเดินอวกาศ EVA มาแล้ว 4 ครั้งและทำสถิติเป็นการเดินอวกาศ EVA โดยผู้หญิงล้วนครั้งแรกร่วมกับนักบินอวกาศหญิงชาวสหรัฐอเมริกา Jessica Meir เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2019

ที่มาของข้อมูล

Astronaut Christina Koch Poised to Make History Again

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation