บริษัท Alphabet แซงหน้า Apple กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงมากที่สุดในโลก

Alphabet กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงมากที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าบริษัท 540,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินบทไทยประมาณ 193,436,100,000 ล้านบาท แซงหน้าบริษัท Apple ที่มีมูลค่าบริษัทประมาณ 539,000 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2010 บริษัท Google ได้เคยมีมูลค่าแซงบริษัท Apple มาแล้วครั้งหนึ่งแต่เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพราะหลังจากนั้นมูลค่าของบริษัท Apple ก็มีมูลค่าสูงกว่าโดยตลอดจนถึงช่วงต้นปีนี้

​Alphabet เป็นบริษัทที่เกิดใหม่จดทะเบียนเพียง 3 เดือนก่อนหลังมีการปรับโครงสร้างภายในของ Google โดยบริษัท Alphabet มีลักษณะเป็นบริษัทแม่ที่ประกอบด้วยบริษัทย่อยต่าง ๆ เช่น Google , Nest Labs , Google X , Google Fiber เป็นต้น บริษัท Alphabet มี Larry Page และ Sergey Brin เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท รายได้หลักของบริษัท Alphabet มากจากบริษัท Google นั่นเอง

ตารางเปรียบเทียบมูลค่าบริษัท Market capitalization

alphabet-market-capitalization

ที่มาของข้อมูล
abc.xyz , qz.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *