Browsing: ฺBoom Supersonic

Airplane
0

Boom Supersonic เครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียง

Boom Supersonic บริษัทพัฒนาเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี 2014 มีสำนักงานใหญ่อยุ่ที่เมืองแดนเวอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา เป้าหมายของบริษัทคือ พัฒนาเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงให้บริการทั่วโลกสามารถลดเวลาการเดินทางจากนิวยอร์กไปลอนดอนเหลือเวลาแค่ 3 ชั่วโมง 15 นาทีในขณะที่เครื่องบินโดยสารปกติใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงจะอยู่ที่ประมาณ 5,000…