ปฏิวัติวงการอวกาศบริษัท Escape Dynamics กำลังพัฒนาการส่งยานอวกาศโดยใช้พลังงานคลื่นไมโครเวฟ

การเดินทางขึ้นไปบนอวกาศนั้นแบบเดิมจะใช้จรวดผลักดันซึ่งต้องใช้ทรัพยากรที่สูงและมีราคาแพง แต่ล่าสุดได้มีบริษัทเทคโนโลยีด้านอวกาศชื่อ Escape Dynamics ตั้งอยู่ที่เมิองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำลังพัฒนาวิธีการส่งยานอวกาศโดยใช้พลังงานคลื่นไมโครเวฟร่วมกับไฮโดรเจน ซึ่งทำให้ต้นทุนการขนส่งยานอวกาศมีราคา

Read more