ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง Gravitational Waves ตามที่ปรากฏในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (CalTech), สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT), และหอสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วง Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วง (Gravitational Waves) ตามที่ปรากฏในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์ทฤษฎีคนสำคัญของโลกที่กล่าวเอาไว้ว่าแรงโน้มถ่วงเกิดจากมวลทำให้เกิดการบิดงอของกาลอวกาศ การพยายามตรวจสอบหาคลื่นความโน้มถ่วงในครั้งนี้ใช้เวลาค้นคว้าวิจัยพัฒนากว่า

Read more