ชมคลิปกระโดด Ski Jumper มัน ๆ ด้วยมุมมองสุดขีดผ่านกล้อง GoPro

กล้องถ่ายภาพวิดีโอ Gopro เป็นกล้องที่มีลักษณะพิเศษสามารถนำไปติดที่ศรีษะของนักกีฬาทำให้ได้ภาพในมุมมองสุดขีดใกล้เคียงกับมุมมองที่นักกีฬาคนนั้นเห็น

Read more