กฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์ (Three Laws of Robotics)

กฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์ (Three Laws of Robotics) โดยสุดยอดปรมาจารย์นิยายวิทยาศาสตร์นาม “ไอแซก อาซิมอฟ” (Isaac Asimov) ได้บัญญัติไว้ ในนวนิยายต่างๆของเขา อาทิชุดขึ้นหึ้งอย่าง The Foundation, i Robot

Read more