New Horizons ยานอวกาศสำรวจดาวพลูโต ดาวบริวาร และแถบไคเปอร์

New Horizons (นิวฮอไรซันส์) เป็นยานสำรวจอวกาศที่ถูกส่งไปโคจรผ่านดาวพลูโต ดาวบริวาร และแถบไคเปอร์หรือบริเวณขอบนอกของระบบสุริยะจักรวาล ชื่อของยานแปลได้ตรงตัวว่า “ขอบฟ้าใหม่” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนิวฟรอนเทียส์ (New Frontiers) ซึ่งเป็นโครงการสำรวจระบบสุริยะจักรวาล ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย New Frontiers 1 – 5

Read more