NASA เลือกใช้บริการของบริษัท SpaceX ทำภาระกิจส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS

0

องค์การบริหารการบินและอวกาศนาซ่าได้เลือกบริษัท SpaceX ทำภาระกิจส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station (ISS) ในปี 2017 ข้อตกลงนี้ถูกเปิดเผยโดย Gwynne Shotwell CEO ของบริษัท SpaceX โดยก่อนหน้านี้ในปี 2012 บริษัท SpaceX เคยประสบความสำเร็จในการจรวด Falcon 9 พร้อมยานอวกาศ Dragon ขึ้นไปเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อขนส่งสัมภาระมาแล้ว

การส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศในปี 2017 นาซ่าจะใช้ยานอวกาศ CST-100 Starline ที่ผลิตโดยบริษัท Boeing ติดจรวตผลิดดันของบริษัท SpaceX ความร่วมมือระหว่างนาซ่ากับบริษัท SpaceX ในครั้งนี้สามารถช่วยลดการพึ่งพายานอวกาศรัสเซียลงได้หลังจากที่นาซ่าได้ยกเลิกโครงการกระสวยอวกาศของตัวเองไปเมื่อปี 2011 ปัจจุบันบริษัท SpaceX มีฐานประกอบและปล่อยจรวดอยู่ในบริเวณเดียวกับ NASA’s Kennedy Space Center ในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฐานประกอบและปล่อยจรวด SpaceX

Launch Pad 39A at NASA's Kennedy Space Center ที่มาของภาพ www.nasa.gov

Launch Pad 39A at NASA's Kennedy Space Center ที่มาของภาพ www.nasa.gov

ยานอวกาศ CST-100 Starline

CST-100 Starline ที่มาของภาพ www.boeing.com/space/crew-space-transportation-100-vehicle

CST-100 Starline ที่มาของภาพ www.boeing.com/space/crew-space-transportation-100-vehicle

ที่มาของข้อมูล
thenextweb.com , nasa.gov , Boeing.com

Share.

About Author

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave A Reply