10 เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษา HTML5 ด้วยตัวเอง

HTML5 เป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ ในต่างประเทศเริ่มพบเห็นเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างของ HTML5 มากขึ้น เนื่องจาก HTML5 มีการทำงานที่รองรับการแสดงผลที่หลากหลายและรวดเร็ว วันนี้จึงขอนำเสนอเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ HTML5 ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

1. HTML5 Getting Started Guides แนะนำก่อนการเริ่มต้นศึกษา HTML5

Getting Started with HTML5 Tutorial by Dave Woods

ตัวอย่าง Tutorial สำหรับเริ่มต้นศึกษา HTML5 นำเสนอตัวอย่างการใช้ HTML5 สำหรับเว็บไซต์และ Web Apps การใช้ HTML5 Doctype ตลอดจนการวางโครงสร้าง HTML5 เบื้องต้น การใช้ Elements ต่างๆ เช่น Aside element , footer element โดยมีตัวอย่าง Code ให้ไปศึกษา

Getting Started with HTML5 Tutorial by Devlounge (Part 1)

Getting Started with HTML5 Tutorial by Devlounge (Part 2)

Getting Started with HTML5 Tutorial by Devlounge (Part 3)

นำเสนอตัวอย่างสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา HTML5 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเพื่อการง่ายต่อการศึกษาโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างโค้ดไปศึกษาการใช้ HTML5 elements ต่างๆ เช่น Doctype, Script, Style, Nav, Article, Section, Aside และ Footer โดยจะมีคำอธิบาย elements ต่างๆ อย่างละเอียด

Getting Started with HTML5 Video

แหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมถึงต้องใช้ HTML5 Video แทนการใช้ Flash Video โดยจะอธิบายวิธีการใช้โค้ด HTML5 Video ให้แสดงผลบนเว็บไซต์ ม๊ตัวอย่างโค้ดสำหรับดาวน์โหลดไปศึกษา

Fun with HTML5 Forms

อธิบายขั้นการตอนการสร้าง Froms ด้วย HTML5 ไปทีละขั้นตอน Step-By-Step การตั่งค่าให้ผู้ใช้กรอกอีเมล์ในรุปแบบต่างๆ การสร้าง Functional Side เพื่อให้การออกแบบ Forms มีความหลากหลายและสวยงาม

2. HTML5 Resources แหล่งข้อมูล HTML5

Web Developer’s Guide to HTML5

เว็บไซต์หลักของ W3C (World Wide Web Consortium) คู่มือสำหรับ HTML5 วิธีการเขียน HTML5 อย่างถูกต้องสำหรับเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลในเชิงลึกสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการเขียน HTML5 แล้ว

Vocabulary and Associated APIs for HTML5

เว็บไซต์หลักของ W3C (World Wide Web Consortium) นำเสนอข้อมูลจำเพาะอธิบายข้อมูลด้านอื่นๆ เป็นไปในลักษณะอธิบายความหมายต่าง ๆ

HTML5 on Wikipedia

เว็บไซต์หลักของ HTML5 บน Wikipedia สำหรับอ้างอิงการเขียน HTML5 อธิบายความแตกต่างระหว่าง HTML5 และ HTML4 และ XHTML

3. HTML5 Tools เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา HTML5

Initializr

Initializr เว็บไซต์ที่ช่วยในการสร้าง HTML5 Templates ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้น HTML5 ได้อย่างง่ายมากขึ้นโดยจะสร้าง HTML5 Template ให้ผู้ใช้ตามความต้องการโดยมีโครงสร้าง HTML5 ที่ถูกต้อง

SproutCore

SproutCore เป็น HTML5 Application Framework สำหรับสร้าง Applications ด้วย HTML5 โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Plugins อื่นเพิ่มเติมในการสร้าง Web Application

Modernizr

Modernizr ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนด Functionality พิเศษให้กับ Browser ช่วยให้การใช้งาน Javascript ทำได้อย่างง่ายขึ้น

ที่มาของข้อมูล
Speckyboy.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *